Rada pedagogiczna

Drukuj

Rada Pedagogiczna:

Rada Pedagogiczna jest organem wspomagającym działania dyrektora, mającym na celu:

Do podstawowych zadań Rady należy:

W ramach swych kompetencji stanowiących Rada Pedagogiczna:

W ramach swych kompetencji opiniodawczych Rada Pedagogiczna opiniuje:

W ramach swych kompetencji wnioskodawczych Rada Pedagogiczna ma prawo do:

Rada Pedagogiczna, na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego lub z inicjatywy co najmniej 2/3 członków wyraża opinię o pracy dyrektora przedszkola.

Rada pedagogiczna ponadto:

 

Wytworzył: Beata Jaworska
Data informacji: 2016-09-01 13:45:38
Odsłon: 1162
Dziennik zmian