Rodzice wychowanków

Drukuj

Rodzice (opiekunowie) dziecka uczęszczającego do przedszkola mają prawo do:


Nauczycielki na zebraniu grupowym informują rodziców o realizowanych zadaniach wychowawczych wynikających z programu wychowania przedszkolnego oraz planu rozwoju placówki, ustalają wspólnie z rodzicami warunki, które będą wspomagały i wspierały indywidualny rozwój dzieci – ich zainteresowania, zdolności, aktywność poznawczą.

W czasie kontaktów indywidualnych udzielają rzetelnych informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, przedstawiają wyniki badań psychologiczno – pedagogicznych oraz podjęte i zalecane formy pomocy.

 

Wytworzył: Beata Jaworska
Data informacji: 2016-09-01 13:45:38
Odsłon: 1508
Dziennik zmian