Przedmiot działalności

Drukuj

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie a w szczególności:wspomaga indywidualny rozwój dziecka;

2. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

3. Celem wychowania przedszkolnego jest:

4. Cele wychowania przedszkolnego, przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

 

Wytworzył: Beata Jaworska
Data informacji: 2016-09-01 11:11:07
Odsłon: 992
Dziennik zmian