Biuletyn Informacji Publicznej

Przedszkole Publiczne Nr 15 w Ostrowcu Świętokrzyskim

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Rodzice wychowanków

Drukuj PDF

Rodzice (opiekunowie) dziecka uczęszczającego do przedszkola mają prawo do:

  • znajomości zadań i zamierzeń opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych w oddziale i przedszkolu,
  • uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat dziecka (jego zachowań, postępów i trudności),
  • występowania do Rady Pedagogicznej i dyrektora przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.


Nauczycielki na zebraniu grupowym informują rodziców o realizowanych zadaniach wychowawczych wynikających z programu wychowania przedszkolnego oraz planu rozwoju placówki, ustalają wspólnie z rodzicami warunki, które będą wspomagały i wspierały indywidualny rozwój dzieci – ich zainteresowania, zdolności, aktywność poznawczą.

W czasie kontaktów indywidualnych udzielają rzetelnych informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, przedstawiają wyniki badań psychologiczno – pedagogicznych oraz podjęte i zalecane formy pomocy.

 

Wytworzył: Beata Jaworska
Data informacji: 2016-09-01 13:45:38
Odsłon: 1507
Dziennik zmian